Dịch Vụ Centrex

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Centrex (Central Exchange) là dịch vụ cho phép nhóm các thuê bao cố định (PSTN) trong cùng một tỉnh/thành phố thành một nhóm.

Tối ưu chi phí

Khách hàng không phải đầu tư hệ thống tổng đài riêng và đội ngũ quản trị hệ thống chuyên nghiệp. Các thuê bao trong nhóm gọi cho nhau được miễn phí cước gọi.

Không giới hạn phạm vi

Cho phép kết nối các văn phòng, chi nhánh trong cùng tỉnh/thành phố với nhau tạo thành một mạng riêng nội bộ, các thuê bao gọi cho nhau chỉ cần bấm số lẻ không cần bấm mã vùng hay một dãy số dài.

Chuyên nghiệp hơn

Không cần trang bị hệ thống tổng đài nội bộ riêng nhưng vẫn được hưởng các tính năng giống như một tổng đài nội bộ như: Gán số máy lễ tân, giao tiếp bằng số ngắn...

Linh hoạt hơn

Dễ dàng mở rộng hệ thống điện thoại của doanh nghiệp như mở rộng thêm các văn phòng, chi nhánh khác nhau không giới hạn số lượng.

Hà Vi