Chứng thư cho máy chủ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4552 | Cật nhập lần cuối: 10/27/2013 10:59:48 AM | RSS

Chứng thư số cho máy chủ được sử dụng như một "giấy chứng nhận số" cho máy chủ có domain xác định. Khách hàng truy cập vào máy chủ có domain đã được cấp chứng thư số được đảm bảo tính xác thực từ nhà cung cấp dịch vụ CA. Thông tin trao đổi giữa máy chủ và khách hàng có thể được mã hóa, chống được sự can thiệp không mong muốn.

Liên hệ nhân viên Viettel: 0975.00.00.11

Hà Vi