Phần mềm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 5894 | Cật nhập lần cuối: 10/27/2013 4:07:40 AM | RSS

Phần mềm

1. Bộ cài Windows Installer-v2-x86

Bộ cài Windows Installer-v2-x86
Bộ cài WindowsInstaller-KB893803-v2-x86
................................................................

Phần mềm

Bộ cài .net framework 3.5
..................................................................
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.0
Phần mềm HTKK 3.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và mẫu biểu tờ khai thuế mới nhất (Tháng 8 / 2013)

Hà Vi